BIP - IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Ewidencja i rejestry

 

1. Księga ewidencji uczniów

2. Księga uczniów

3. Ewidencja legitymacji szkolnych

4. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek

5. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

6. Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

7. Zarządzenia dyrektora szkoły

8. Ewidencja zatrudnionych i z zwolnionych pracowników

9. Ewidencja upoważnień

10. Rejestr wydanych zaświadczeń

11. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

12. Ewidencja zaświadczeń wydanych przez OKE

13. Rejestr umów

14. Rejestr faktur

15. Rejestr zamówień publicznych

16. Dokumentacja finansowo - księgowa

17. Księgi inwentarzowe

18. Ewidencja akt w archiwum zakładowym

19. Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.JLulkowska 14-11-2012
Aktualizujący bzmw/ext.jlulkowska 10-10-2013
Zatwierdzający bzmw/ext.jlulkowska 10-10-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-10-2013
Liczba odwiedzin: 1635