Kanał Wyżej
Kompetencje

ORGANAMI IX..LICEUM..OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SĄ: 
DYREKTOR IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WICEDYREKTORZY  RADA PEDAGOGICZNA RADA RODZICÓW  SAMORZĄD UCZNIOWSKI
*  Zadania organów określa Statut IX Liceum Ogólnokształcącego.
 
* RADA RODZICÓW i SAMORZĄD UCZNIOWSKI uchwalają       regulaminy swojej działalności, które są zgodne z przepisami prawa oświatowego i Statutem IX Liceum Ogólnokształcącego.
 


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa