Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

ORGANAMI IX..LICEUM..OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SĄ: 

  • DYREKTOR IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
  • WICEDYREKTORZY 
  • RADA PEDAGOGICZNA
  • RADA RODZICÓW 
  • SAMORZĄD UCZNIOWSKI

*  Zadania organów określa Statut IX Liceum Ogólnokształcącego.

 

* RADA RODZICÓW i SAMORZĄD UCZNIOWSKI uchwalają       regulaminy swojej działalności, które są zgodne z przepisami prawa oświatowego i Statutem IX Liceum Ogólnokształcącego.

 


Wprowadził BZMW/ext.JLulkowska 2012-10-29
Aktualizujący bzmw/ext.mgalazka 2017-09-17
Zatwierdzający bzmw/ext.mgalazka 2017-09-17
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-09-18
Wersja standardowa