Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Rodzaj przeważającej działalności:
 wg Polskiej Klasyfikacji Działalności  (PKD 2007)   
- 85.31A Gimnazja
- 85.31B Liceum Ogólnokształcące
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa