Kanał Wyżej
Statut prawny

STATUS PRAWNY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ   Treść IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ w Warszawie, ul. Hoża 88 jest szkołą publiczną i działa na podstawie:        1.  Aktu założycielskiego Zespołu Szkół nr 125 w Warszawie
2.  Uchwały nr L/1455/2013 Rady m.st. Warszawy z  dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum nr 43               im. Wojska Polskiego w Warszawie , u. E. Plater 31 i IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. E. Plater 29 oraz połączenie tych szkół w Zespół Szkół            nr 125 w Warszawie, ul. Hoża 88.
3. Uchwały nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia          16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia    1 września 2017r.   do dnia 31 sierpnia 2019 r.
4. Statutu IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny            Hoffmanowej w Warszawie.
Organem prowadzącym IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej jest Miasto st. Warszawa  
http://www.srodmiescie.warszawa.pl
 
Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty
 
http://www.kuratorium.waw.pl
  Załączniki: STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO    


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Statut prawny

Wersja standardowa