Kanał Wyżej
Ewidencja i rejestry

1. Księga ewidencji uczniów
2. Księga uczniów
3. Ewidencja legitymacji szkolnych
4. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
5. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
6. Księga Uchwał Rady Pedagogicznej
7. Zarządzenia dyrektora szkoły
8. Ewidencja zatrudnionych i z zwolnionych pracowników
9. Ewidencja upoważnień
10. Rejestr wydanych zaświadczeń
11. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
12. Ewidencja zaświadczeń wydanych przez OKE
13. Rejestr umów
14. Rejestr faktur
15. Rejestr zamówień publicznych
16. Dokumentacja finansowo - księgowa
17. Księgi inwentarzowe
18. Ewidencja akt w archiwum zakładowym
19. Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencja i rejestry

Wersja standardowa