Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencja i rejestry

1. Księga ewidencji uczniów

2. Księga uczniów

3. Ewidencja legitymacji szkolnych

4. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek

5. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

6. Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

7. Zarządzenia dyrektora szkoły

8. Ewidencja zatrudnionych i z zwolnionych pracowników

9. Ewidencja upoważnień

10. Rejestr wydanych zaświadczeń

11. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

12. Ewidencja zaświadczeń wydanych przez OKE

13. Rejestr umów

14. Rejestr faktur

15. Rejestr zamówień publicznych

16. Dokumentacja finansowo - księgowa

17. Księgi inwentarzowe

18. Ewidencja akt w archiwum zakładowym

19. Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych

 


Wprowadził BZMW/ext.JLulkowska 2012-11-14
Aktualizujący bzmw/ext.jlulkowska 2013-10-10
Zatwierdzający bzmw/ext.jlulkowska 2013-10-10
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-10-10
Wersja standardowa