Kanał Wyżej
Struktura własnościowa i majątek

1. IX Liceum Ogólnokształcące  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.
2. IX Liceum Ogólnokształcące  dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy:
Powierzchnia działki: 8 977,19 m2
      Powierzchnia użytkowa naziemna:11895,18 m2
Powierzchnia..użytkowa..podziemna: 1656,79 m2
Ilość kondygnacji nadziemnych: 5
Ilość kondygnacji podziemnych: 1
3. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.
   
Stan majątku szkoły:
Środki trwałe  30318192,43 zł
Wyposażenie   760027,96 zł
Księgozbiór     286674,64 zł
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura własnościowa i majątek

Wersja standardowa