Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Struktura własnościowa i majątek

1. IX Liceum Ogólnokształcące  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.

2. IX Liceum Ogólnokształcące  dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy:

Powierzchnia działki: 8 977,19 m2

      Powierzchnia użytkowa naziemna:11895,18 m2

Powierzchnia..użytkowa..podziemna: 1656,79 m2

Ilość kondygnacji nadziemnych: 5

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

3. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.

 
 

Stan majątku szkoły:

Środki trwałe  30318192,43 zł

Wyposażenie   760027,96 zł

Księgozbiór     286674,64 zł

 


Wprowadził BZMW/ext.JLulkowska 2012-11-14
Aktualizujący bzmw/ext.mgalazka 2017-09-19
Zatwierdzający bzmw/ext.mgalazka 2017-09-19
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-09-19
Wersja standardowa