Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Skargi i wnioski

Procedura przyjmowania i załatwiania  skarg i wniosków   w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

Treść

1. Skargi i wnioski w  IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej przyjmowane są przez dyrektora szkoły lub wicedyrektorów szkoły podczas godzin pracy.

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.

3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.

4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania i załatwiania skarg   i wniosków określa Instrukcja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej  w Warszawie wprowadzona Zarządzeniem dyrektora nr 5 z dn. 6.10.2017 r.

 

 

Odnośniki

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r.  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg  i wniosków (Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46 z późn. zm.).


Wprowadził BZMW/ext.JLulkowska 2012-11-14
Aktualizujący bzmw/ext.mgalazka 2017-10-17
Zatwierdzający bzmw/ext.mgalazka 2017-10-17
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-10-17
Wersja standardowa