Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Deklaracja dostępności

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2008-01-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły, ixlo@hoffmanowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 628 05 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Wspólnej vis a vis numeru 72 Dojścia piesze są od ulic Chałubińskiego, Wspólnej, Emilii Plater i Hożej. Najbliższa stacja PKP Dworzec Centralny oraz WKD Śródmieście znajdują się w odległości do ok.600 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 600 m: dworzec Centralny oraz Koszykowa w odległości około 250m Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 600 m: dworzec Centralny oraz Koszykowa w odległości około 250m Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów przy wejściu od ul. Hożej Najbliższy postój taksówek jest na ul. Wspólnej..

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Liceum jest oznakowane ,znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Wspólnej - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe drewniane, przeszkodą jest brak wjazdu dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, ). Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Zaraz po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się portiernia, żeby wejść do budynku szkoły trzeba wpisać dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz cel wizyty do księgi wejść Korytarze na parterze prowadzące do w.c. i pokoju matki z dzieckiem nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Petenci obsługiwani są wyłącznie w sekretariacie na parterze. Budynek posiada dwie windy usytuowane w dwóch narożnikach od strony ul. Hożej i Wspólnej.

 

Deklaracja dostępności Stan w dniu 01.01.2021

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego w dniu 01.01.2021r.


Wprowadził Sobczuk Małgorzata (IX Liceum Ogólnokształcące) 2020-09-23
Aktualizujący Sobczuk Małgorzata (IX Liceum Ogólnokształcące) 2021-03-31
Zatwierdzający Kiełbasa Joanna (IX Liceum Ogólnokształcące) 2021-03-31
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-31
Wersja standardowa